Κατηγορίες

Ακουαρέλες Σωληνάριο Van Gogh Talens

Ακουαρέλες Σωληνάριο Van Gogh Talens
Κωδικός Προϊόντος: e-000019

Οι ακουαρέλες Van Gogh είναι υψηλής ποιότητας χρώματα, κατασκευασμένες από ποιοτικές πρώτες ύλες, με πολύ μεγάλη αντοχή στο φως. 
• Κατάλληλα για όλες τις τεχνικές, για χρήση από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες.
• Διαλεγμένες λεπτόκοκκες χρωστικές. 
• Έντονα και εξαιρετικά διάφανα χρώματα. 
• Διαλύονται άψογα στο νερό.
• Όλα τα χρώματα είναι πολύ ανθεκτικά στο φως, ακόμα και όταν αραιώνονται σε μεγάλο βαθμό.
 
Αντοχή στο Φώς
+++ Εξαιρετική
++   Μεγάλη
+ Μέση
0 Μικρή

 

Λεπτομέρειες:
Τιμή:
Ποσότητα:
Chinese White 108 10ml +++
Chinese White 108 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046484
2,60€
 
Opaque White 106 +++
Opaque White 106 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417536
2,60€
 
Titanium Buff 291 +++
Titanium Buff 291 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417680
2,60€
 
Permanent Yellow Lemon 254 10ml +++
Permanent Yellow Lemon 254 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046507
2,60€
 
Transparent Yellow Medium 272 +++
Transparent Yellow Medium 272 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417666
2,60€
 
Azo Yellow Light 268 10ml +++
Azo Yellow Light 268 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046514
2,60€
 
Azo Yellow Medium 269 10ml +++
Azo Yellow Medium 269 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046521
2,60€
 
Azo Yellow Deep 270 10ml +++
Azo Yellow Deep 270 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046538
2,60€
 
Gamboge 238 10ml +++
Gamboge 238 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046569
2,60€
 
Indian Yellow 244 ++
Indian Yellow 244 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417604
2,60€
 
Naples Yellow Red 224 10ml +++
Naples Yellow Red 224 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046552
2,60€
 
Permanent Orange 266 10ml +++
Permanent Orange 266 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046545
2,60€
 
Pyrrole Orange 278 +++
Pyrrole Orange 278 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417673
2,60€
 
Vermilion 311 10ml +++
Vermilion 311 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046583
2,60€
 
Permanent Red Light 370 10ml +++
Permanent Red Light 370 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046576
2,60€
 
Permanent Red Deep 371 10ml +++
Permanent Red Deep 371 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046590
2,60€
 
Madder Lake Light 327 10ml +++
Madder Lake Light 327 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046606
2,60€
 
Madder Lake Deep 331 10ml +++
Madder Lake Deep 331 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046613
2,60€
 
Carmin 318 ++
Carmin 318 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417710
2,60€
 
Quinacridone Rose 366 10ml +++
Quinacridone Rose 366 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046620
2,60€
 
Rose 357 ++
Rose 357 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417758
2,60€
 
Permanent Red Violet 567 10ml +++
Permanent Red Violet 567 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046637
2,60€
 
Permanent Blue Violet 568 10ml +++
Permanent Blue Violet 568 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046903
2,60€
 
Quinacridone Purple Red 592 +++
Quinacridone Purple Red 592 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417963
2,60€
 
Quinacridone Purple Blue 593 +++
Quinacridone Purple Blue 593 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417970
2,60€
 
Lavender 525 +++
Lavender 525 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417895
2,60€
 
Ultramarine Deep 506 10ml +++
Ultramarine Deep 506 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046651
2,60€
 
Cobalt Blue (Ultramarine) 512 10ml +++
Cobalt Blue (Ultramarine) 512 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046668
2,60€
 
Cerulean Blue (Phthalo) 535 10ml +++
Cerulean Blue (Phthalo) 535 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046675
2,60€
 
Phthalo Blue 570 10ml +++
Phthalo Blue 570 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047771
2,60€
 
Prussian Blue 508 10ml +++
Prussian Blue 508 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046699
2,60€
 
Indigo 533 10ml +++
Indigo 533 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046705
2,60€
 
Turquoise Blue 522 +++
Turquoise Blue 522 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417888
2,60€
 
Permanent Yellow Green 633 10ml +++
Permanent Yellow Green 633 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046712
2,60€
 
Hooker Green Light 644 10ml +++
Hooker Green Light 644 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046743
2,60€
 
Hooker Green Deep 645 10ml +++
Hooker Green Deep 645 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046750
2,60€
 
Permanent Green 662 10ml +++
Permanent Green 662 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047733
2,60€
 
Viridian 616 10ml +++
Viridian 616 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046729
2,60€
 
Phthalo Green 675 10ml +++
Phthalo Green 675 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046736
2,60€
 
Sap Green 623 10ml +++
Sap Green 623 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046767
2,60€
 
Olive Green 620 10ml +++
Olive Green 620 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046774
2,60€
 
Azomethine Green Yellow 296 +++
Azomethine Green Yellow 296 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417697
2,60€
 
Yellow Ochre 227 10ml +++
Yellow Ochre 227 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046781
2,60€
 
Raw Sienna 234 10ml +++
Raw Sienna 234 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046798
2,60€
 
Raw Umber 408 10ml +++
Raw Umber 408 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046804
2,60€
 
Burnt Sienna 411 10ml +++
Burnt Sienna 411 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046835
2,60€
 
Light Oxide Red 339 10ml +++
Light Oxide Red 339 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046811
2,60€
 
Burnt Umber 409 10ml +++
Burnt Umber 409 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046842
2,60€
 
Sepia 416 10ml +++
Sepia 416 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046866
2,60€
 
Vandyke Brown 403 10ml +++
Vandyke Brown 403 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046859
2,60€
 
Payne`s Grey 708 10ml +++
Payne`s Grey 708 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046873
2,60€
 
Davy`s Grey 748 10ml +++
Davy`s Grey 748 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418120
2,60€
 
Neutral Tint 715 10ml +++
Neutral Tint 715 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418106
2,60€
 
Oxide Black 735 10ml +++
Oxide Black 735 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418113
2,60€
 
Ivory Black 701 10ml +++
Ivory Black 701 10ml +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079046880
2,60€
 
Dusk Yellow 230 +++
Dusk Yellow 230 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417574
2,60€
 
Dusk Violet 560 +++
Dusk Violet 560 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079417925
2,60€
 
Dusk Green 630 +++
Dusk Green 630 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418014
2,60€
 
Silver 800 +++
Silver 800 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418137
2,60€
 
Light Gold 802 +++
Light Gold 802 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418144
2,60€
 
Copper 805 +++
Copper 805 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418168
2,60€
 
Graphite 840 +++
Graphite 840 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418182
2,60€
 
Interference Yellow 844 +++
Interference Yellow 844 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418205
2,60€
 
Interference White 843 +++
Interference White 843 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418199
2,60€
 
Interference Red 845 +++
Interference Red 845 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418212
2,60€
 
Interference Blue 846 +++
Interference Blue 846 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418229
2,60€
 
Interference Violet 847 +++
Interference Violet 847 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418236
2,60€
 
Interference Green 848 +++
Interference Green 848 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418243
2,60€
 
 • Ραντεβού τέλος!

  Από σήμερα καταργούνται τα SMS μετακίνησης! Μπορούμε πλέον να επισκεπτόμαστε τα καταστήματα χωρίς click-n-shop, αλλά όχι χωρίς προστασία: Συνεχίζεται η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων, για ασφαλ

  Περισσότερα...

 • Ωράριο Θεσσαλονίκης

  Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορείτε να επισκέπτεστε το κατάστημα της Θεσσαλονίκης στις εξής ώρες: Δευτέρα        9:00 π.μ. - 3:00 μ.μ. Τρίτη        

  Περισσότερα...

 • Κατάστημα/Ωράριο Αθήνας

  Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορείτε να επισκέπτεστε το κατάστημα της Αθήνας στις εξής ώρες: Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και τα Σάββατα από τις 10 το πρωί ως τις 3 τ

  Περισσότερα...

 • Δωρεάν Μεταφορικά !!

  *Δείτε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες: (ισχύει περιορισμός για ογκώδη αντικείμενα όπως τελάρα, μεγάλα μεγέθη χαρτιών, κλπ)** Για παραγγελίες άνω των 50 €: Έως 3

  Περισσότερα...

 • Μεταφορικά για Κύπρο

  Ειδικές υπηρεσίες χαμηλής χρέωσης για αποστολές στην  Κύπρο** **Ο παρακάτω τιμοκατάλογος ισχύει μόνο για αγορές από το arttime.gr Για αποστολή βάρους έως και 5 κιλά*, η χρέωσ

  Περισσότερα...

 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • Pebeo
 • Da Vinci
 • Cretacolor
 • Cernit
 • Clairefontaine
 • Talens
 • Kuretake
 • Fabriano
 • Revolt Airbrushes
Arttime © 2021