Κατηγορίες

Ακουαρέλες Κύβος Van Gogh Talens

Ακουαρέλες Κύβος Van Gogh Talens
Κωδικός Προϊόντος: e-000018

Οι ακουαρέλες Van Gogh είναι υψηλής ποιότητας χρώματα, κατασκευασμένες από ποιοτικές πρώτες ύλες, με πολύ μεγάλη αντοχή στο φως. 
• Κατάλληλα για όλες τις τεχνικές, για χρήση από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες.
• Διαλεγμένες λεπτόκοκκες χρωστικές. 
• Έντονα και εξαιρετικά διάφανα χρώματα. 
• Διαλύονται άψογα στο νερό.
• Όλα τα χρώματα είναι πολύ ανθεκτικά στο φως, ακόμα και όταν αραιώνονται σε μεγάλο βαθμό.

 
Αντοχή στο Φώς
+++ Εξαιρετική
++   Μεγάλη
+ Μέση
0 Μικρή


 

Λεπτομέρειες:
Τιμή:
Ποσότητα:
Chinese White 108 +++
Chinese White 108 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047795
1,77€
 
Opaque White 106 +++
Opaque White 106 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079418977
1,77€
 
Titanium Buff 291 +++
Titanium Buff 291 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419127
1,77€
 
Permanent Yellow Lemon 254 +++
Permanent Yellow Lemon 254 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047849
1,77€
 
Transparent Yellow Medium 272 +++
Transparent Yellow Medium 272 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419103
1,77€
 
Azo Yellow Light 268 +++
Azo Yellow Light 268 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047863
1,77€
 
Azo Yellow Medium 269 +++
Azo Yellow Medium 269 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047870
1,77€
 
Azo Yellow Deep 270 +++
Azo Yellow Deep 270 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047887
1,77€
 
Gamboge 238 +++
Gamboge 238 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047832
1,77€
 
Indian Yellow 244 ++
Indian Yellow 244 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419042
1,77€
 
Naples Yellow Red 224 +++
Naples Yellow Red 224 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047801
1,77€
 
Permanent Orange 266 +++
Permanent Orange 266 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047856
1,77€
 
Pyrrole Orange 278 +++
Pyrrole Orange 278 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419110
1,77€
 
Vermilion 311 +++
Vermilion 311 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047894
1,77€
 
Permanent Red Light 370 +++
Permanent Red Light 370 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047948
1,77€
 
Permanent Red Deep 371 +++
Permanent Red Deep 371 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047955
1,77€
 
Madder Lake Light 327 +++
Madder Lake Light 327 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047900
1,77€
 
Madder Lake Deep 331 +++
Madder Lake Deep 331 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047917
1,77€
 
Carmin 318 ++
Carmin 318 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419158
1,77€
 
Quinacridone Rose 366 +++
Quinacridone Rose 366 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047931
1,77€
 
Rose 357 ++
Rose 357 ++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419196
1,77€
 
Permanent Red Violet 567 +++
Permanent Red Violet 567 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048068
1,77€
 
Permanent Blue Violet 568 +++
Permanent Blue Violet 568 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048075
1,77€
 
Quinacridone Purple Red 592 +++
Quinacridone Purple Red 592 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419400
1,77€
 
Quinacridone Purple Blue 593 +++
Quinacridone Purple Blue 593 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419417
1,77€
 
Lavender 525 +++
Lavender 525 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419332
1,77€
 
Ultramarine Deep 506 +++
Ultramarine Deep 506 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048013
1,77€
 
Cobalt Blue (Ultramarine) 512 +++
Cobalt Blue (Ultramarine) 512 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048037
1,77€
 
Cerulean Blue (Phthalo) 535 +++
Cerulean Blue (Phthalo) 535 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048051
1,77€
 
Phthalo Blue 570 +++
Phthalo Blue 570 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048082
1,77€
 
Prussian Blue 508 +++
Prussian Blue 508 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048020
1,77€
 
Indigo 533 +++
Indigo 533 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048044
1,77€
 
Turquoise Blue 522 +++
Turquoise Blue 522 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419325
1,77€
 
Turquoise Green 661 +++
Turquoise Green 661 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419493
1,77€
 
Permanent Yellow Green 633 +++
Permanent Yellow Green 633 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048129
1,77€
 
Hooker Green Light 644 +++
Hooker Green Light 644 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048136
1,77€
 
Hooker Green Deep 645 +++
Hooker Green Deep 645 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048143
1,77€
 
Permanent Green 662 +++
Permanent Green 662 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048150
1,77€
 
Viridian 616 +++
Viridian 616 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048099
1,77€
 
Phthalo Green 675 +++
Phthalo Green 675 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048167
1,77€
 
Sap Green 623 +++
Sap Green 623 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048112
1,77€
 
Olive Green 620 +++
Olive Green 620 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048105
1,77€
 
Azomethine Green Yellow 296 +++
Azomethine Green Yellow 296 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419134
1,77€
 
Yellow Ochre 227 +++
Yellow Ochre 227 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047818
1,77€
 
Raw Sienna 234 +++
Raw Sienna 234 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047825
1,77€
 
Raw Umber 408 +++
Raw Umber 408 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047979
1,77€
 
Burnt Sienna 411 +++
Burnt Sienna 411 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047993
1,77€
 
Light Oxide Red 339 +++
Light Oxide Red 339 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047924
1,77€
 
Burnt Umber 409 +++
Burnt Umber 409 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047986
1,77€
 
Sepia 416 +++
Sepia 416 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048006
1,77€
 
Vandyke Brown 403 +++
Vandyke Brown 403 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079047962
1,77€
 
Payne`s Grey 708 +++
Payne`s Grey 708 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048181
1,77€
 
Davy`s Grey 748 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419561
1,77€
 
Neutral Tint 715 +++
Neutral Tint 715 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419547
1,77€
 
Oxide Black 735 +++
Oxide Black 735 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419554
1,77€
 
Ivory Black 701 +++
Ivory Black 701 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079048174
1,77€
 
Dusk Yellow 230 +++
Dusk Yellow 230 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419011
1,77€
 
Dusk Pink 373 ++
Dusk Pink 373 ++
Κωδικός Προϊόντος: 87120
1,77€
 
Dusk Violet 560 +++
Dusk Violet 560 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419363
1,77€
 
Dusk Green 630 +++
Dusk Green 630 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419455
1,77€
 
Silver 800 +++
Silver 800 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419578
1,77€
 
Light Gold 802 +++
Light Gold 802 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419585
1,77€
 
Deep Gold 803 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419592
1,77€
 
Bronze 811 +++
Bronze 811 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419615
1,77€
 
Copper 805 +++
Copper 805 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419608
1,77€
 
Interference Yellow 844 +++
Interference Yellow 844 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419646
1,77€
 
Graphite 840 +++
Graphite 840 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419622
1,77€
 
Interference White 843 +++
Interference White 843 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419639
1,77€
 
Interference Red 845 +++
Interference Red 845 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419653
1,77€
 
Interference Blue 846 +++
Interference Blue 846 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419660
1,77€
 
Interference Violet 847 +++
Interference Violet 847 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419677
1,77€
 
Interference Green 848 +++
Interference Green 848 +++
Κωδικός Προϊόντος: 8712079419684
1,77€
 
 • Ραντεβού τέλος!

  Από σήμερα καταργούνται τα SMS μετακίνησης! Μπορούμε πλέον να επισκεπτόμαστε τα καταστήματα χωρίς click-n-shop, αλλά όχι χωρίς προστασία: Συνεχίζεται η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων, για ασφαλ

  Περισσότερα...

 • Ωράριο Θεσσαλονίκης

  Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορείτε να επισκέπτεστε το κατάστημα της Θεσσαλονίκης στις εξής ώρες: Δευτέρα        9:00 π.μ. - 3:00 μ.μ. Τρίτη        

  Περισσότερα...

 • Κατάστημα/Ωράριο Αθήνας

  Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορείτε να επισκέπτεστε το κατάστημα της Αθήνας στις εξής ώρες: Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και τα Σάββατα από τις 10 το πρωί ως τις 3 τ

  Περισσότερα...

 • Δωρεάν Μεταφορικά !!

  *Δείτε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες: (ισχύει περιορισμός για ογκώδη αντικείμενα όπως τελάρα, μεγάλα μεγέθη χαρτιών, κλπ)** Για παραγγελίες άνω των 50 €: Έως 3

  Περισσότερα...

 • Μεταφορικά για Κύπρο

  Ειδικές υπηρεσίες χαμηλής χρέωσης για αποστολές στην  Κύπρο** **Ο παρακάτω τιμοκατάλογος ισχύει μόνο για αγορές από το arttime.gr Για αποστολή βάρους έως και 5 κιλά*, η χρέωσ

  Περισσότερα...

 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • news 1
 • Pebeo
 • Da Vinci
 • Cretacolor
 • Cernit
 • Clairefontaine
 • Talens
 • Kuretake
 • Fabriano
 • Revolt Airbrushes
Arttime © 2021